Arkiv

Reparasjon av flygelet i kirka

(20.06.2017) - Pianostemmer Frank Pettersen fra Joars Korpsservice på Mo i Rana, er i full gang med reparasjoner og menighetsrådet forskutterer betalingen.

Menighetsrådsreferat 24.11.2016.

(30.11.2016) -

Babytepper til mor-barn-helse prosjektet

(30.11.2016) -


STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter
> Se hele oversikten