Ansatte


Menighetskonsulent Heidi Maria Sørensen tlf. 75 77 18 00

heidi.maria@hamaroy-kirkekontor.noDaglig leder/kirkeverge: Tanja Knutsen,
telf. 75 77 18 00 / 91 72 70 80
tanja.knutsen@hamaroy-kirkekontor.no
 Sokneprest: Terje Ness, 
telf. 75 77 18 00 / 46883519 presten@hamaroy-kirkekontor.no


Kateket: Heidi Strand Mathisen,
telf. 75 77 18 00 / 91 56 86 07Organist: Tor Arne Grønbech,
telf. 75 77 18 00 / 45 20 87 79
tor.arne.80@hotmail.com

 


Kirketjener/graver Sagfjord: Per Arnt Pettersen,
telf. 75 77 04 70 / 97 57 89 48

 

Kirketjener/graver Hamarøy: Jørn Ståle Sørensen
tlf. 75771816/91751529
 
 
 

STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter