Hamarøy og Sagfjord Menigheter


Hamarøy Menighetsråd
 

Den 13. og 14. september var det kirkevalg i Hamarøy og Sagfjord. Da ble det valgt nytt menighetsråd og bispedømmeråd.
 
Hamarøy og Sagfjord sokn har fått godkjent søknad om videreføring av forsøksordningen med sammenslått menighetsråd.
 
Til rådet ble det valgt 3 medlemmer og 5/3 varamedlemmer fra hvert sokn.

 

Hamarøy Menighetsråd består nå av

  • Kristin Elsbak (leder i fellesråd)
  • Thorbjørn Jensen (nestleder i fellesråd)
  • Lillian Kristensen,
  • Elin Stensland,
  • Ane Steinsvåg (nestleder i menighetsråd)
  • Arne Andre Solvang (leder i menighetsråd)
  • Sokneprest

 Varamedlem nr. 1 fra begge sokn innkalles til alle møter

Dette er:

  • Bjørn Knutsen
  • Helge Nilsen

 

Når rådet behandler fellesrådssaker så tiltrer kommunens representant, Kommunens representant er Rigmor Lien med Tor Valle som vara.

Tanja Knutsen ( sekretær/ fellesråd) – ikke medlem

Heidi-Maria Sørensen (sekretær/menighetsråd) – ikke medlem

 

 


STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter