Kirkekontoret

 

Hamarøy kirkekontor

Like ved Hamarøy hovedkirke ligger kirkekontoret. Her har staben kontorer og her kan du komme innom når du har spørsmål om både kirkelige handlinger, kirker eller kirkegårder.

 


STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter