Bryllup 
Noen pratiske opplysninger
 
1. Ønsker dere å gifte dere i Hamarøy, kontakt menighetskontoret, tlf 75771800, for å avtale tid og sted.
 
2. På bakgrunn av opplysningene brudeparet selv gir på skjemaet ”Prøvingsattest/Melding om vigsel” avgjør Folkeregisteret om vilkårene for ekteskap er oppfylt. Skjemaet fås ved å henvende seg til Folkeregisteret.
 
3. I Hamarøy utføres kirkelige vielser i Hamarøy kirke, Sagfjord kirke, Tømmernes kirke og Den Hellige Dorotheas kapell på Tranøy. Leie av Den Hellige Dorotheas kapell avtales direkte med eierne, tlf 75772171.
 
4. Også ikke-medlemmer av Den norske kirke vil kunne få kirkelig vigsel i Hamarøy. Det normale er likevel at minst en av brudefolkene må tilhøre kirken.
 
5. Brudepar som ikke bor i Hamarøy må regne med å betale en avgift for å dekke noen av kirkens utgifter i forbindelse med vigselen.
 
Vigselsliturgien finner du her.
 


STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter