Begravelse


 
Melding om dødsfall kan gis enten til 
 
Steigen begravelsesbyrå telf. 91363073, Tysfjord Blomster- og Begravelsesbyrå, telf. 75 77 17 09, 
 
eller Hamarøy menighetskontor, tlf 75771800.
 
Dag og tidspunkt for begravelsen fastsettes av begravelsesbyrået og kirkevergen i fellesskap.
Presten vil deretter ta kontakt for å avtale tidspunkt for samtale.
 
Alle praktiske sider ved begravelsen, som valg av gravsted, kiste, kremasjon eller kistegrav, bestilling av blomster, valg av salmer etc avklares med begravelsesbyrået. Ønsker om evt andre musikalske/ kunstneriske innslag avklares med organist/prest direkte.
 
De vanligste tidspunkter for begravelse er kl. 11.00 og 13.00. I mørketiden fortrinnsvis kl. 11.00. Begravelser foretas ikke i helgene eller på mandager.
 
Gravferdsliturgien finner du her.
 
Regler for festing av grav, stell av grav og gravlegat: se krikegårder/vedtekter
 


STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter