Konfirmasjon


KONFIRMASJON

Tør du?
"Tør du å være menneske"
står det i et steinbrudd et sted,
her hvor vi bor ved en Nordlandsfjord,
der ferger kan ta oss med.

Tør du si ja til livet,-
båten over dypeste vann?
Står du og ser som en tilskuer,
når livet ditt legger fra land?

Tør du å takke for livet,-
ydmykt - for alt du vet du kan?
- Være deg selv fra morgen til kveld?
Da takker du også Han.

Denne konfirmasjons salmen har Tore Hestbråten skrevet tekst til og Berit Valberg har laget melodi. Sangen er laget til oss og passer godt som en overskrift over konfirmant opplegget i Hamarøy. Vi er opptatt av livet her hos oss, samtidig som vi tar med oss de gode tradisjonene fra dem som har gått foran oss.

Konfirmant?
Før i tida ble du ikke regnet som skikkelig voksen før du var konfirmert. I dag er dette skillet mer utydelig. Likevel handler konfirmasjon om å vokse, og å ta mer ansvar for sine egne valg. Da du var liten valgte foreldrene for deg, du ble døpt eller du ble ikke døpt. Nå er valget ditt, vil du være konfirmant?

Konfirmasjon er å bekrefte
Ordet konfirmasjon betyr å bekrefte. Før i tida fornyet vi dåpsløfte vårt, nå er konfirmasjonen en forbønnshandling der vi ber for hver enkelt. På den måten bekrefter Gud at du er hans barn.

Konfirmasjonstida
Konfirmasjonstida er en anledning til å bli bedre kjent med kirka og den kristne troen. Vi snakker om små og store ting. Fins Gud? Er døden siste slutt? Hvem er Jesus? Tro og tvil. Du er velkommen til konfirmasjonstida med dine spørsmål, sammen kan vi se på dem og kanskje finne noen svar? Undervisninga er delvis lagt til skoletida, organisert som heldags samlinger i kirka. På disse samlingene har vi noen faste innslag: Vi starter med en stille stund i kirken, tenner et lys og leser et ord. Formiddagsmaten spiser vi i lag, vi dekker langbord i menighetssalen og koser oss. Dagens gjest er et annet fast innslag, der vi innviterer et menneske til å dele av sin livserfaring på et område som berører tema for den dagen.

Dette er du med på.
De som ønsker kirkelig konfirmasjon skal delta på følgende:
5 konfirmantdager(30 undervisningstimer)
Ei helgesamling
Åtte gudstjenester
Fasteaksjon (for Kirkens Nødhjelp)

Konfirmant 2017/2018

 

Her kommer det mer opplysninger senere.

 


STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter
> Se hele oversikten