Dåp


Velkommen til dåp

Skal du døpe barnet ditt eller lurer på hva dåp er? Her kommer det litt informasjon.

Gjennom dåp i vår kirke blir du både et Guds barn og medlem i Den norske kirke.

Slik går du frem:

Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 75771800, på mail eller ved personlig oppmøte. Vi kan hjelpe deg med registrering og utfylling/innlevering av nødvendige papirer.

 

Dåpsmeldingen skjer i den menigheten dere bor. Skal dåpen være i en annen menighet enn der dere bor avtales dato med denne menigheten, mens dåpsoppmeldingen foretas i den menigheten dere bor. Det vil si at dere går til samtale i den menigheten dere tilhører, selv om dere vil døpe barnet deres et annet sted. Ring nærmeste kirkekontor så får dere hjelp der.

 

Opplysninger som skal gis ved oppmelding til dåp:

·        Hvor skal dåpen finne sted? Hvilken kirke?

·        Når skal dåpen finne sted? Datoer finner dere i gudstjenestelista. Ring kirkekontoret for å avtale tidspunkt.

·        Navnet til den som skal døpes (Barnets navn må meldes til Folkeregistreret i god tid før dåpen, gjerne før dåpsmeldingen).

·        Fødselsdato for den som skal døpes.

·        Navn, adresse og telefonnummer til dåpsbarnets foreldre.

·        Navn og adresse på fadderne.

 

Faddere: Det er vanlig å ha 2 – 6 faddere (minst to må være tilstede ved dåpen). Fadderne bør være 15 år eller konfirmert. En fadder bør være medlem i Den norske kirke.

 

Hva er dåpen?

Dere blir innkalt til en samtale med en prest for å snakke mer om dåpens innhold, og hvordan den vil foregå i vår kirke. Har dere noen spørsmål er det bare å spørre!

 

Mer informasjon om dåpen finnes her:

http://www.kirken.no

 

 

 

 

 

 

 


STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter