Våre kirker


Hamarøy hovedkirke

 
 
Hamarøy hovedkirke ble innviet 16.juni 1974. Arkitekt: Nils Toft. Kirken er en moderne arbeidskirke utført i betong. Det er 400 sitteplasser i kirken. I tårnet henger 2 klokker.
Orglet ble bygget av Vestlandske orgelverksted. I alt har det 10 stemmer.


Alterteppet ble innviet 12 august 1990 og er vevd av tekstilkunstneren av Eeva Henna Aalto.
 Karlsøy kirkeKirken er opprinnelig en korskirke fra 1775 som ble flyttet til Karlsøy og bygd opp i 1884/85.
Kirken er i dag et langskip i tre/tømmer. Det er ca. 200 sitteplasser i kirken.Altertavlens opphav er ukjent, men de strenge klassiserende stiltrekkene som finnes i altertavlen tyder på en datering i første halvdel av 1700-tallet (jfr. befaringsrapport av 06.06.06 utarbeidet av restaureringstekniker Heinz Kurch og kulturminnekonsulent/kunsthistoriker Olaf Steen fra Nordland fylkeskommune)
 


 
Tømmernes kapell


Tømmernes kapell ble innvidd 5 oktober 1952. Arkitekt Eiliv Dahl. Byggmester Jørgen Steffensen.
Bygget er et langskip i tre med ca. 110 sitteplasser.
 


Altertavlen med motivet, Jesus stiller stormen ble tatt i bruk sommeren 1959 og er malt av kunstmaleren Helge Revold.  
 

STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter