a) fullt navn, 
b) bostedsadresse, 
c) fødselsnummer (11 siffer), 
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får virkning for disse.
Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut.
Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest.

§ 3. Henvendelse om inn- eller utmelding bør besvares innen 14 dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.

Dessuten gjør Kultur- og kirkedepartementet særlig oppmerksom på at ”henvendelse om utmelding heretter kan skje både til kirkebokfører og til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal imidlertid kun videresende henvendelsen til rett kirkebokfører, som fører utmeldingen inn i den elektroniske kirkeboken.

Utmeldingsskjema skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut. 

Kulturdepartementet har godkjent at utmelding av Den norske kirke kan skje ved e-post dersom det vedlegges et scannet dokument som er datert og underskrevet. 

http://kirkeaktuelt.no/konsekvensar-av-utmelding/