Mat og prat


Dato: 20.06.17 - 31.07.18

Ungdomskvelder på skolekantina.

For ungdom i videregående skole. Vi tar opp viktige livsmestringstemaer, som identitet, seksuelle overgrep, kjærester, sorg og flerkulturell forståelse.

Vi inviterer til mat og prat, Elin Stensland lager mat og ungdommene får stille spørsmål og diskutere viktige tema.

Ekspertgruppe bestående av ungdommene selv forbereder kveldene i sammarbeid med kateketen og skolens rådgiver/veileder.

Tidspunkter annonseres med plakater på skolen og på Facebook. 


« tilbake

STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter