BARNEKOR 2017

Liker du å synge? Barnekor i kirka onsdager 14.30-15.30

 

Barnekoret starter opp igjen onsdag 23.august 2017.

Det blir øving hver onsdag fra kl. 14:30-15:30

På øvelsene skal vi synge, høre fortellinger fra bibelen og leke.

 

Barnekoret synger på noen gudstjenester i høst og på julekonserten i Hamarøy kirke søndag i desember.

Det er kateket Heidi S. Mathisen som står for historiefortelling og leker,  og organist Tor-Arne Grønbech som leder koret.

Påmelding til kateketen@hamaroy-kirkekontor.no eller sms til 91568607.


STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter
> Se hele oversikten