HAMARØY KIRKELIGE FELLESNEMD

22.01.18


I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HAMARØY OG TYSFJORD VESTSIDE ER DET ET STØRRE ARBEIDE SOM MÅ GJØRES I FELLESRÅDENE OG MENIGHETSRÅDENE I HAMARØY OG TYSFJORD

Vi legger ut linker til dikumenter og referater på disse sidene:

Prosjektbeskrivelse ligger her

Vedtatt Prinsippdokument ligger her

 

Referater 2019

Referat 28.02.19 ligger her

 

Referater 2018

Referat 29.01.18 ligger her

Referat 9.04.18 ligger her

Referat 10.09.18 ligger her

Referat 13.12.18 ligger her

Referat PSU 15.02.18 ligger her

Referat PSU 10.09.18 ligger her

 

Referater 2017

Referat 31.08.17 ligger her

Referat 11.10.17 ligger her

Referat 17.11.17 ligger her


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter

STØTT MENIGHETENS
ARBEID:

Hamarøy sokn kto. : 4612.20.52621
Sagfjord sokn kto. : 4509.13.88069

VIPS: 37515

Gaven merkes med givertjenesten og ditt navn

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter